Røgelsestoppe, Nag Champa

Røgelsestoppe. 12 tsk. Sættes på en ikke-brændbar flade (skål, tallerken el.lign) tændes og pustes ud. Holdes væk fra dyr og børn.

20,00 kr.