Nabi Healing

Nabi Healing har til formål, at bevidstgøre det i dig, der endnu er ubevidst. Det gælder alle aspekter af dit væsen; åndeligt, følelsesmæssigt, fysisk eller mentalt. Som menneske er det nødvendigt at kende sig selv, så vi ved, hvad der driver os - vores beslutninger, mål, tanker, skjulte dagsorderner, karma osv. 

Selve healingen foregår ved, at jeg har mine hænder på dine skuldre. Jeg "ser" med mine hænder og fortæller dig det jeg ser. Samtidig er healingen et løft i frekvens. Det betyder, at jeg sender lys ind i din krop og dit væsen, som netop er med til, at løfte dig bevidsthed, at bringe lys i mørket i dig, så du kan opdage dig selv. 

"Nabi" er hebraisk/aramæisk og betyder budbringer/profet. Den hjælp jeg tilbyder, kommer altså ikke fra mig selv, fra kurser el. lign. Ingen har lært mig det jeg kan, men det er et resultat at det bevidsthedsskifte jeg har gennemgået siden 2015. Her sagde jeg ja til  Helligåndens transformation af mig, som påbegyndte en indre renselse. Jeg blev formet ind i Kristusbevidstheden, fra hvilken jeg i dag lever og underviser mm. Jeg er ikke kristen og tilhører ingen jordisk "kirke". Gud healer og taler igennem mig. Formålet med alt jeg gør er, at løfte menneskers bevidsthed, at vise dem vej ind i det bevidsthedsskifte verden står overfor. Jeg er overgangshjælper på tærsklen til en ny verden.

Overskriften på mit arbejde er Helligånds-terapi. Alt handler om renselse fra det lave, for at træde ind i det højere. Fra mørke til lys, fra ubevidst til bevidst. Derfor ser jeg det, der skal transformeres og opgraderes i dig. Helligånden er korrektion af misopfattelse.

Healingen koster en donation. Tidsbestilling på 22284833 (sms eller læg en besked og jeg vender tilbage). Nabi Healing foregår på Årø. Du kan følge min facebook side "Nabi Healing", hvor der vil være input til den åndelige rejse, eksempler på healinger mm.

Har du spørgsmål til healingen mm er du velkommen til at skrive. MKH. Rikke.

CV:

Dette er mit åndelige CV. Jeg er Teodidakt og har intet lært via kurser osv. Disse betegnelser er ikke en rækkefølge, men navne for det jeg er eller kan.

Teodidakt - betyder oplært af Gud. Min sjæl blev taget ud af verden i ca 5 år og formet. Jeg modtog Helligånden og blev derved renset indefra og bliver det stadig, i takt med min bevidsthed udvider sig.

Avatar - betyder at min sjæl er sendt til verden, med en specifik opgave, hvortil jeg får, hvad jeg skal bruge. Som Avatar er jeg i Gudsbevidstheden og denne sætter aftryk, hvor jeg er.

Portal - jeg er en levende portal, dvs. en adgang til den guddommelige bevidsthed. Sammen med mig går den spirituelle udvikling i et menneske hurtigere og lettere. Jeg har adgang, det betyder at de svar et menneske søger, de finder vej til mig. I kraft af Guds Ånd, Helligånden i mig, fremkaldes mørke hurtigere i andre, så det kan transformeres. Dette arbejde foregår både direkte og uden min konkrete indblanding.

Gudslærer - tilbage i 2017 oplevede jeg i en vision, at få bogen Et Kursus i Mirakler ind i munden og ned i maven. Jeg fik den undervisning lagt ind, som jeg skal undervise udfra. Det er sket at bogen taler gennem mig, hvor det ikke er mine egne ord. Jeg fik vist at jeg var Gudslærer og at Henrik er min elev. Da Helligånden er i mig og har formet mig, er jeg det jeg siger, men jeg taler ikke af mit eget.

Mystiker - en betegnelse der kan bruges, da Gud har taget mig i hånden og ført mig den vej, som vi kender fra religiøse mystikere. Min sjæl er blevet ophøjet, jeg har modtaget Kristi hellige hjerte, Gud har vist mig sit ansigt o.m.a, disse ting beskrives af mange helgener (mystikere), som vejen til Gud, hvor det handlede om, hvordan mennesker kommer til Gud, hvor i mit tilfælde, Gud kom til mig. (Gud forlod mig ikke, selv om jeg fik en krop).

Discipel - Jeg tjener og tilhører Jesus. Jeg er ikke kristen, min sjæl har alle dage tilhørt Jesus. Hvor Jesus taler til sine disciple, taler han også til mig. Discipel også pga Helligåndens renselse af mit ego, til at tjene Gud.

Profet - betyder at Gud taler igennem mig. Det er både direkte til mennesker og i særdeleshed på skrift. Jeg taler Guds sandhed, som leder til sjælens vej til evigheden. Jeg har fået lagt Et Kursus i Mirakler ned i min mave, i en vision og denne bog taler også gennem mig.

Seer - betyder at hvad end der skal til for at hjælpe din sjæl hjem, det ser jeg. Dvs jeg hjælper dig ikke til at få succes i verden el. lign. jeg hjælper dig med karma-afvikling og det at kende dig selv, så du kan stå helt ren. Jeg ser det du må se, for at blive befriet fra illusionen.

Shaman - hentyder til at jeg også befinder mig mellem verdener. Min sjæl kan være andre steder. Min ånd kan være andre steder. Jeg har uglen som symbol. Jeg guider i overgange, fx mellem liv og død. Jeg kommunikerer med sjælen og tager mig af denne fx. når en dør. Det gælder både dyr og mennesker og primært de individer jeg har fået et ansvar for eller en relation til.

Universal Mother - er min sjæl som er her for, at bringe ny (mere) læring til verden. En fortsættelse af Jesu lære. Ved at tage Universal mother ind i dit hjerte, vil alt gå hurtigere og lettere.

Healer - Gud healer gennem mig, når det er påkrævet. Jeg ser med mine hænder, når jeg rører en krop.

Sjælehenter - hentyder til mit højeste formål; at hente sjæle hjem til Gud, til friheden. Dette foregår både konkret og inddirekte.