Be the change you wish to see in the world

At vælge en seer sitting eller et samtale forløb, er at vælge at ville leve på en ny måde. Her er fokus ikke dine personlige drømme, ambitioner eller karrieremuligheder i eller udenfor den spirituelle verden, men derimod at stille sig til rådighed for den højeste vilje. At ville være "noget" eller "nogen" i verden er dimentralt modsat af, at udleve sin sjæls potentiale. Derfor er der tale om et markant skifte i bevidstheden om sig selv. Valget om at tjene den højeste vilje (Gud), kræver en naturlig ydmyghed, dvs. en evne til at sætte sig selv til side. Kun på den måde, kan vi blive medskabere af en uselvisk, harmonisk verden - hvilket vel er de flestes ønske.

I kraft af os selv, kan vi kun meget lidt og mange af vores ellers så velmenende tiltag, batter ikke til meget i virkeligheden. Sagt på en anden måde indgår vi slet ikke i verdens transformation, før vi vælger, hvem vi tjener. Det er sjælens formål og ønske, at tjene den højeste vilje, kærlighed og fred.

Læs mere om "profetisk seer", længere nede på siden. 

BEMÆRK VENLIGST: Er du afhængig af stærk medicin, alkohol eller stoffer, kan jeg ikke guide dig. Ligeledes gælder svær psykisk sygdom. Du må være til stede mentalt.

Jeg (Rikke Klitgaard) er profetisk seer, i bibelsk forstand. Det betyder, at jeg er blevet renset af Helligånden og fungerer som budbringer eller talerør for Gud. Jeg kanaliserer ikke afdøde eller andre åndsvæsener. Jeg ser (og hører) fx. hvor der er mislyde, disharmoni, hvor du er gået skævt i byen, så at sige. En profet taler ind i sin samtid, som regel med korrigerende ord, til de der farer vild. Det er ikke altid skønt at lytte til, for de fleste mennesker er mest optaget af deres egne ambitioner i livet, deres drømme (eller var det deres forældres?) og tanken om, at overlade styringen til noget "usynligt", virker for de fleste som nonsens. Så der er udfordringen; kan du stå på egne ben? Tør du gå DIN vej, selvom det kan betyde at du må forlade det såkaldte trygge?

I det omfang du selv ønsker, at leve udfra den plan som Gud har med dig - kan jeg hjælpe dig. Dine egne drømme og planer er måske skabt af arv og miljø og ikke så meget udfra din sjæl. Derfor bliver vores fælles opgave, at bane vejen for dig, så du kan leve i tillid og glæde - på trods af modgang osv. Øvelsen kan bl.a. hedde "at være I verden, men ikke AF verden". Det betyder at man kender sit egentlige hjem, ved hvor man hører til i virkeligheden og derfor ikke drukner i sit eget liv. Der er mange apekter i det, at gå den lige vej i livet (dvs. den mest gavnlige, åndeligt set). Vores valg og fravalg har så mange konsekvenser, som vi slet ikke aner. Men for at skabe mindst mulig karma, er det godt med lidt hjælp.

Er du i tvivl om en sitting eller et forløb er noget for dig, er du velkommen til at skrive herunder. Fortæl gerne, hvad du ønsker at få ud af samtalerne.