Seer, Rikke Klitgaard

Jeg kalder på sandheden i dig, så du kan udleve dit sande potentiale; Meningen med dig.

Som seer kan jeg hjælpe dig med, at få din sandhed frem. Det vil sige den du er i virkeligheden, bag opdragelse, tilpasning, kompromisser, fraspaltede sider, arv, verdens  prægninger osv. Sagt på en anden måde; lyset i mig, fremkalder lyset i dig.

NYT: opstart af fysisk åndelig-bevidstheds-gruppe i Aabenraa. Læs længere nede på siden.


Hvorfor opsøge denne hjælp?

De beslutninger du vælger, som har afgørende betydning for din fremtid, er de vigtigste. Derfor bør du overveje inden du kommer, hvad det er du vil søge råd om. De svar du modtager, vil ikke alene gavne dig i dit nutidige liv, de vil også fremme din sjæls udvikling og formindske din karma - altså hvis du følger dem. Kvaliteten af dine spørgsmål, vil matche kvaliteten af dine svar (så om du skal vælge en blå eller gul bil, er ikke rigtig relevant). Læs evt. spørgsmål og svar om seer-sessioner længere nede på siden.

Mine evner som seer/synsk/sandsigerske/profet er medfødte og videreudviklet i forbindelse med en kontinuerlig bevidsthedsudvidelse og en renselse af min personlighed ved Helligånden, der startede i 2015. Jeg bruger ikke kort, kaffegrums, ånder el. lign. Jeg ser og registrerer hvorvidt sandheden er i de ord du siger, om dine valg tjener dit højeste potentiale, din sjæls bedste og ikke blot dit egos ønsker. I nogle tilfælde taler Gud direkte igennem mig til dig.

Det er muligt at få en Drop-In-Session i butikkens åbningstid, hvis der ikke er for mange kunder. En drop-in tid varer 20min. Du kan også bestille en samtale på 60min. på en af butikkens lukkedage (se aktuelle åbningstider i menuen).

Har du spørgsmål til en session el. lign, er du velkommen til at skrive herunder eller sms på 22284833.


Meningen med dig.

Om du tror på Gud eller ej, så er der en plan for din sjæl, der er allerede en mening med dig, inden du er født. Det er fordi, du jo er din evige sjæl og ikke din timelige krop. Om du ønsker at udleve denne plan med dig, er det altafgørende spørgsmål. De fleste lever ud fra en idé om, at de ER deres krop og dermed følger de, hvad nogen kalder hamsterhjulet, om man kalder sig spirituel eller ej. Først når de bliver syge, stressede eller kommer ud for en "tilfældig" ulykke, overvejer de livets egentlige værdi og deres eget værd.

Målet for alle mennesker er, at leve udfra deres sjæl, men få vælger det, da de tror de går glip af "livet". Det liv sjælen har og det de fleste kalder livet, er dog milevidt forskellige. Det ene tjener den højeste mening og det andet tjener ego'et i verden. Man kan slet ikke forestille sig, hvad det sande liv er, så længe man har en masse begær efter verden. 

Det sande liv er mere en tilstand, end et liv i almindelig forstand. Det bliver nemlig MÅDEN man er i verden på, mere end resultatet af ens stræben, der er afgørende. Det sande liv er fred, taknemmelighed, glæde, næstekærlighed og andre 'dyder' der ikke kan læres på et kursus. For ego'et er det virkelig kedeligt. Derfor er sandheden ikke for alle, for den kommer med en pris. Uden ydmyghed er der INGEN ægte interesse i, at betale den pris. Men at tro, at man gør reelt gavn i verden, ud fra sin egen dagsorden og dyrt betalte diplomer, er en kæmpe illusion, som få ønsker at indse. Men hvorfor ikke netop gøre det, der er meningen? Hvorfor selv bestemme og dermed selv bære alt ansvar? Når vi vælger et sandt liv, fratages vi ansvaret, for sjælens liv er også Guds liv og her får vi ALT vi har brug for. Det er dette liv, jeg hjælper dig med at finde.

FAQ

? Er en seer det samme som en clairvoyant?

! Nej. At være seer er ikke en evne du kan optræne, det er en "gave" du får, et redskab, eller mere præcist, et medfødt job. En seer arbejder ud fra et bestemt formål, nemlig at bevidstgøre mennesker, at vække bevidstheden om sandheden. I mit tilfælde, er min personlighed blevet renset for egenvilje/ego, sådan at jeg ikke har nogen som helst dagsorden og dermed ikke farver mine svar osv. Et andet ord for seer er også profet eller fra Østlig terminologi, Avatar. Det er en sjæl der er sendt ind i verden med en opgave, dvs Gud sætter dagsordenen. På denne måde er jeg et redskab for Gud. Hvis Gud finder det nødvendigt, taler Han direkte igennem mig til en person. At være clairvoyant er at udvikle de naturlige evner alle mennesker har i kraft af krop og sind. Her kræves ingen renhed eller renselse. At være clairvoyant er noget man selv vælger, udfra sit begær. At være seer vælger man ikke selv.

? Hvordan ved man, at ordene er sande?

! I mange tilfælde mærker man en genklang, en genkendelse i kroppen, og måske i sjælen. Det afhænger af spørgsmålene; handler det om fremtiden kan det være svært at mærke noget der ikke findes endnu, men der vil være en logik i forhold til årsag-virkning. Overordnet vælger man selv, om man har tillid til mig og mine ord i forståelsen af, at jeg ikke taler ud fra mig selv. Ansvaret for, hvordan du modtager mine ord, er ikke hos mig. Jeg taler med og udfra Guds autoritet. Fordi Guds kærlighed er i ordene, røres de fleste.

? Hvordan kan man se ind i fremtiden?

! Det er lidt som at kigge på et landkort. Der er nogle mulige veje man som person kan vælge, udfra skæbne, karma, kapacitet osv. Som seer opfatter jeg konsekvenserne af handlinger; hvis du går den vej, vælger den beslutning, så vil udfaldet blive det og det, hvis jeg skal lave et billede. Min bevidsthed gør at jeg ser din bevidsthed og dermed de potentialer du måtte have. Men alt afhænger af de valg man tager. Det er mere nuanceret end som så. Der er mange elementer der spiller ind. Hvordan det kan lade sig gøre, handler om min bevidsthed. Igennem de sidste 5-6 år, har min bevidsthed udvidet sig mere og mere, til at kunne se "alt". Jeg ser i helheder, ligesom et puslespil. Men mit arbejde handler mere om din sjæls fremtid og ikke din jordiske - om din jordiske fremtid, i forhold til hvad din sjæl og Gud ønsker.

? Hvad koster det?

! Hvem siger det koster noget? Hvilken pris vil du betale for at tage en god beslutning, afvikle karma og frelse din egen sjæl? Man kan ikke gøre alt op i penge. Helligånden afgør hvem der betaler og hvad de betaler.

? Kan man spørge om alt?

! Ikke alle spørgsmål er lige relevante. Derfor kan man jo godt spørge om dem. Jeg anbefaler, at man overvejer hvad man vil spørge om, inden man kommer. Spørgsmål som "hvad kan du se om mig", betegner jeg som ikke-relevante. Dine spørgsmål må være specifikke og komme fra et helhjertet ønske om, at gøre det der gavner det højeste. Spørgsmålet "finder jeg en kæreste snart", er på grænsen. Tid er relativ og "kæreste" kan i virkeligheden vise sig at være en der skal hjælpe ens udvikling, mere end en romantisk relation. Når dit behov for hjælp er oprigtigt, så bliver det som en bøn, udtalt med ydmyghed og Gud overhører ikke oprigtige bønner. Du vil modtage præcis den hjælp du har brug for. Hvad ville du spørge Gud om, hvis du kunne?

? Er der forskel på spirituelle og psykologiske problemer?

! Ordet spirituel er egentlig fra engelsk og betyder åndelig. Jeg foretrækker det ord. Vi består primært af ånd og sekundært af krop og sind. Ånden er overordnet materien. Når man går til en psykolog, får man hjælp til at håndterer det jordiske, kropslige, psyken. Man lærer at leve ud fra hjernen og verdens præmisser. På dette plan findes et hav af problemer. De findes ikke på det åndelige plan, men ofte findes løsningen her. 

? Kan man få negative svar?

! Man siger, at sandheden er ilde hørt. Det er den ikke for det menneske, der ønsker sandheden oprigtigt. Der er den en lettelse. Derfor er det også vigtigt at forstå, at dette arbejde ikke er underholdning, men seriøst. I min virkelighed findes der ikke negative og positive svar. Der findes svar som kan opfattes negativt og positivt, men det er op til personens eget "state of mind". Ofte har mennesker brug for at høre sandheden fra en fremmed. Ofte ved man godt med sig selv, hvad klokken har slået, men det er svært at stå alene med ansvaret og beslutningen. Så er det trygt, at få bekræftet en fornemmelse el. lign. Objektivt set findes der ikke positiv og negativ. Der findes måder at opfatte på. Når noget synes at gavne vores dagsorden, kalder vi det positivt, går det imod vores planer, kalder vi det negativt. Det er en problematisk tilgang til livet, da det ofte netop er det "negative" vi har brug for, for at vokse i ånden. Men de fleste mennesker er mest interesseret i at vokse i værdi i verden, dvs. booste deres ego, opnå status, magt osv. Men det er ikke det åndelige mål for noget menneske, da bevidstheden holdes på et lav niveau, uden plads til "mirakler".

? Stiller du ind på sygdom og død?

! Jeg fortæller dig det, du har brug for at vide. Hvis der er frygt i forbindelse med sygdom og død, vil jeg fortælle dig bl.a. "formålet" med sygdom/lidelse og om hvad døden er og hvordan du bedst kan forberede dig osv. Måske er det tid til at klippe bånd og få sluppet illusionen?


Opstart af åndelig-bevidstheds-gruppe i september.

Savner du et fællesskab med ligesindede, der også søger at leve et mere sandt og frit liv?Jeg påtænker at starte en fysisk gruppe, med fokus på - det du har brug for, for at udleve din SJÆL, med alt hvad det nu indebærer. I gruppen vil den fælles intention skabe en høj frekvens, der vil lette den enkeltes arbejde. Møderne vil være baseret på dialog, svar på spørgsmål og undervisning i de højeste sandheder om livet og mennesket. Jeg forestiller mig en mødegang om måneden, hvis der er tilslutning til det. Det vil være gratis. Donation er ok. Det vil foregå i butikken i Aabenraa. Giv gerne en tilbagemelding, hvis det er noget du kunne se dig selv i. Der følger ingen forpligtelser, andet end din vilje til oplysning og forandring på alle planer. Indholdet af undervisningen osv. er ikke specifikt kristent el. lign., men er derimod fritholdt fra dogmer, da det repræsenterer en universalitet, men dog en bevidsthed om Gud, Jesus og Helligånd. Tænk over det og meld gerne tilbage. Gruppen opstartes ved 5 personer.

                                                Foredrag/Events

Kommende foredrag: Skabt i verdens billede?

Hvis vi ønsker at leve et autentisk liv, med indre fred, ro og glæde, så må vi finde ud af hvordan og hvorfor vi er blevet skabt. Ikke fysisk set, men åndeligt forstået. Vi formes af livet, af verden og ender ud i roller, jobs og selvopfattelse der synes defineret af verden. Mange føler de mangler en eksistensberettigelse; retten til at være MIG. Men det er svært at være MIG, når samfundet på forhånd har defineret, hvad man kan "blive", hvad der er brug for og hvordan man når derhen. Der hviler et kæmpe, unfair forventningspres på mennesker - helt fra vi bliver født. Mange fødes ind i forældres forventninger, med krav om at skulle leve op til noget bestemt. Sådan et liv, er en andens liv - ikke MIT.

Dato kommer.