Ægyptisk kat

Golden Bast holding sistrum. 14cm. Fremstillet i resin.

39.00 kr.