Divine Temple

Guddommeligt tempel for bevidsthedsudvikling.

Vi tilbyder rammerne til din åndelige bevidsthedsrejse. I kraft af Rikkes åndelige opgave og kontakt, er der tilført et intenst guddommeligt nærvær i templet. Dette nærvær løfter din bevidsthed på forskellig vis. Der er mange kroge i sindet der skal oplyses, tilstande i kroppen der skal forløses og en slumrende bevidsthed, der skal vækkes. Ved at bruge templet som en del af din åndelige praksis, vil hele processen gå hurtigere, end ved eget indre/ydre arbejde. Nogle af de gæster der har besøgt templet har udtalt følgende:

...mærkede et løft og en grounding på een gang.

...mærkede den dybeste fred.

...mine symptomer forsvinder her.

...mærkede energi i mit kronechakra og mine hænder.

... her er et stærkt nærvær.

... mit tankemylder forsvandt.

... så en kæmpe engel.

... der blev fjernet en sort skygge fra mig.

... jeg oplevede Jesus puste liv i mit hjerte.

... jeg fik vist livets nøgle.

... jeg blev healet fra top til tå.

Det anbefales at modtage vejledning, i forbindelse med de oplevelser du har i templet. Rikke tilbyder samtaler og undervisning i overensstemmelse med den vej, hun er her for at vise. Essensen af denne vej er overgivelse til Helligåndens transformation og guddommeliggørelse. Den indebærer bevidstgørelse og aflæggelse af menneskets lavere natur og tilbagevenden til den oprindelige guddommelige idé. Sagt med andre ord, at vokse åndeligt er, at modnes fra det selviske til det uselviske. Uanset hvilken tradition eller seriøse åndelige praksis du følger, så er sammensmeltningen med det guddommelige målet. At sjælen kommer hjem, at vi ikke skal gentage liv-død-liv i det uendelige. Det guddommeliggjorte menneske bliver således et redskab i verden, der kan forandre verden. Jo mere dedikeret du er til din åndelige rejse, jo lettere vil det gå. Uanset hvor du er i dit liv, er der et næste trin, ellers var du her slet ikke. At blive guddommeliggjort handler ikke om religion, så meget som det handler om bevidsthed. Religion er et menneskeskabt redskab, til at nå det guddommelige. Så om du er kristen, Buddhist eller andet, så er du landet her i verden, fordi der stadig er en vej at gå, imod dit højeste åndelige potentiale. At gå den åndelige vej, er en seriøs beslutning, der kan opstå på forskellige måder. Nogle er mætte af verdens larm og lir, andre har oplevet en personlig krise, andre alvorlig sygdom el. lign. En dag opdager vi alle, at det lille liv, kun er det halve liv. Et større liv venter på os, med netop storhed, overflod, glæde, fred, frihed og kærlighed, der ikke kun er til låns. Når vi når her til ved vi, at vi intet har opnået eller fået, for vores egen skyld. Vi er her for de andres skyld, for også at vise dem vej, ind i det guddommelige. Vores bevidsthed er transformeret fra det timelige til det evige, fra illusion til sandhed.


Samtaler og undervisning.

Book tid, hvis du har brug for, at se dit liv i fugleperspektiv;

  • hvis du ønsker undervisning i Et Kursus i Mirakler

  • hvis du har svært ved, at finde din plads i verden.

  • hvis du sidder fast eller kører i ring

  • hvis du søger en højere mening med livet

  • hvis du er træt af "tingenes tilstand"

  • hvis du savner dig selv

  • Hvis du længes "hjem" o.lign.

  • Hvis du mangler et sted at tale om Gud og det Guddommelige.

Den undervisnig der tilbydes, handler om at blive forbundet med bevidstheden om usårlighed, om frihed. Det er læren om Ånd og vores forbundethed med Ånd. Bevidsthed om vores ånds-natur gør, at vi løftes ud af de jordiske problemers tyngde og ser løsninger og muligheder, i stedet for begrænsninger. Dette er undervisning i frihed. Er et menneske bevidst om sin højeste sandhed, kan det aldrig bindes, om det så smides i fængsel. Ved at leve i den bevidsthed, bliver livet relativt og et middel, nærmere end et mål. Sådan som det var tænkt.

Den første samtale/undervisning koster 600kr. Og varer ca. 1-2 timer. Efterfølgende undervisning og priser aftales efter dit behov. Hvis der viser sig brug for healing, er det med i prisen. Healingen er en medfødt evne, ligesom min evne til at se (ikke clairvoyance). Jeg bruger mine hænder, både til at se ind i dig og til at heale. Undervisning foregår i butikken og i Varnæs. Book en tid på sms 22284833. Afholdes primært mandage og onsdage.

Universal Mother, Rikke Klitgaard Christensen.

CV:

Dette er mit åndelige CV. Jeg er Teodidakt og har intet lært via kurser osv. Disse betegnelser er ikke en rækkefølge, men navne for det jeg er eller kan.

Teodidakt - betyder oplært af Gud. Min sjæl blev taget ud af verden i ca 5 år og formet. Jeg modtog Helligånden og blev derved renset indefra og bliver det stadig, i takt med min bevidsthed udvider sig.

Avatar - betyder at min sjæl er sendt til verden, med en specifik opgave, hvortil jeg får, hvad jeg skal bruge. Som Avatar er jeg i Gudsbevidstheden og denne sætter aftryk, hvor jeg er.

Gudslærer - tilbage i 2017 oplevede jeg i en vision, at få bogen Et Kursus i Mirakler ind i munden og ned i maven. Jeg fik den undervisning lagt ind, som jeg skal undervise udfra. Det er sket at bogen taler gennem mig, hvor det ikke er mine egne ord. Jeg fik vist at jeg var Gudslærer og at Henrik er min elev. Da Helligånden er i mig og har formet mig, er jeg det jeg siger, men jeg taler ikke af mit eget.

Mystiker - en betegnelse der kan bruges, da Gud har taget mig i hånden og ført mig den vej, som vi kender fra religiøse mystikere. Min sjæl er blevet ophøjet, jeg har modtaget Kristi hellige hjerte, Gud har vist mig sit ansigt o.m.a, disse ting beskrives af mange helgener (mystikere), som vejen til Gud, hvor det handlede om, hvordan mennesker kommer til Gud, hvor i mit tilfælde, Gud kom til mig. (Gud forlod mig ikke, selv om jeg fik en krop).

Discipel - Jeg tjener og tilhører Jesus. Jeg er ikke kristen, min sjæl har alle dage tilhørt Jesus. Hvor Jesus taler til sine disciple, taler han også til mig. Discipel også pga Helligåndens renselse af mit ego, til at tjene Gud.

Profet - betyder at Gud taler igennem mig. Det er både direkte til mennesker og i særdeleshed på skrift. Jeg taler Guds sandhed, som leder til sjælens vej til evigheden. Jeg har fået lagt Et Kursus i Mirakler ned i min mave, i en vision og denne bog taler også gennem mig.

Seer - betyder at hvad end der skal til for at hjælpe din sjæl hjem, det ser jeg. Dvs jeg hjælper dig ikke til at få succes i verden el. lign. jeg hjælper dig med karma-afvikling og det at kende dig selv, så du kan stå helt ren. Jeg ser det du må se, for at blive befriet fra døden.

Shaman - hentyder til at jeg også befinder mig mellem verdener. Min sjæl kan være andre steder. Min ånd kan være andre steder. Jeg har uglen som symbol. Jeg guider i overgange, fx mellem liv og død. Jeg kommunikerer med sjælen og tager mig af denne fx. når en dør. Det gælder både dyr og mennesker og primært de individer jeg har fået et ansvar for eller en relation til.

Universel Moder - er den "arbejdstitel" Gud har givet mig. Den læring jeg kommer med er universel. Dvs. den gælder på tværs af alle systemer. Jeg er en beskytter af sjæle og hjælper de der helhjertet søger den højeste sandhed. Det jeg forløser i dig, vil være forløst til alle tider.

Healer - Gud healer gennem mig, når det er påkrævet. Jeg ser med mine hænder, når jeg rører en krop.

Sjælehenter - hentyder til mit højeste formål; at hente sjæle hjem til Gud, til friheden. Dette gør jeg både konkret og inddirekte.