Få hjælp til at være den du er!

Hos Gypsyheart tilbyder Rikke, at støtte og oplyse din gang på jorden og din rejse hjem. I kraft af de gaver Rikke har fået, kan hun hjælpe dig tættere på sandheden om dig selv - udenom den version af dig, som verden har skabt, så du kan leve et mere autentisk liv, forbundet med din dybeste sandhed. Det handler bl.a. om, hvordan man lever og navigerer i verden, uden at drukne i den og om at sætte din sjæl fri. Overordnet er Rikkes tilbud til dig, at korrigere din illusion og vise dig sandheden i stedet. Det kan foregå ved bl.a. personlige sittings, Sandhedens time (spørgetime) eller Satsang. 

Personlig Sitting:

En personlig sitting kan hjælpe dig til, at finde ud af, hvordan du lever mere sandt, ud fra hvem du i virkeligheden er. Hvordan opfatter du kærlighed? Hvilke overbevisninger har du om, hvordan livet er og skal være? Ønsker du at leve mere ud fra en højere bevidsthed i uselviskhed? En personlig sitting varer ca. 60 min. og koster 600kr. der betales kontant ved fremmøde. Du kan booke en tid ved Rikke på sms 22284833.

Samtaleforløb:

Et samtaleforløb er 4 samtaler (1-2 timer pr. samtale) og er for dig, der allerede er besluttet på, at ville kende sandheden om dig selv og som ved, at det kræver en del vejledning at komme ind på sporet og blive der. Der er tilknyttet en gruppe på Facebook, hvor du kan få fortsat hjælp efter samtalerne. Et forløb koster 2200kr. der betales kontant ved booking af første tid. Beløbet refunderes ikke ved fortrydelse. Det anbefales at have en personlig sitting, inden dette forløb bookes.

Sandhedens time:

Sandhedens Time er en spørgetime, hvor du har mulighed for, at stille både generelle og personlige spørgsmål, om fx formålet med livet, vejen til oplysning, hvordan man lever et autentisk liv, sjælen, døden og meget andet. IGen er formålet at korrigere din illusion. Spørgetime varer ca. 90 min. og koster 100kr. Plads købes i webshoppen. Spørgetime afholdes evt. online på facebook på siden Universal Spirit, hvis der viser sig stemning for det. Det annonceres her, under events og via facebooksiden Universal Spirit (ikke gypsyheart).

Satsang:

Satsang er sanskrit og betyder "samvær med Sandheden". Her starter vi med et oplæg fra Rikke, med et specifikt emne, efterfulgt af spørgsmål. Formålet med både Satsang, spørgetime og samtaler er, at løfte din bevidsthed ud over dit egos begrænsninger og sætte din sjæl fri. Satsang varer ca. 120 min. og koster 100kr. Plads købes i webshoppen.


Om Rikke:

Rikke er født med Guds Ånd og bl.a. et klarsyn der skelner "Gud fra ikke-gud". Det betyder, at hun ser det i et menneske, der blokerer for lyset og udviklingen. Det kan være nedarvede holdninger, traumer, egoets negative indflydelse og meget andet. I en periode på ca. 5 år, blev Rikkes sjæl taget ud af verden og formet til et redskab - af Gud og for Gud. Der er altså intet okkult i Rikkes gaver til at hjælpe mennesker, de er et resultat af Helligånden i hende. Det bevidsthedsskifte hun har gennemgået gør, at hun har fået lov, at "kigge Gud i kortene". Hun ser med Guds øjne, siger man. Med Helligånden som indre guide og alkymist, fungerer Rikke i dag, som redskab/stemme for Gud, til gavn for de mennesker der ønsker at komme tættere på sandheden og leve et mere bevidst liv. Der er intet religiøst i Rikkes arbejde, hun er det man i Østen kalder en Avatar, med en bestemt opgave at løse i og for verden. Overordnet set, handler ALT hvad Rikke siger og gør om, at lede de sjæle der bliver kaldt hjem, så de finder vejen hjem, via bl.a. oplysning.

Forklaret ud fra kristendommens sprog, har Rikke fået Helligånden og nogle af de gaver som medfølger. Hun kan kaldes en discipel i den forstand. Du kan læse meget mere om Helligånden på nettet, især udenlandske sider, da Helligånden ikke har megen plads i danskernes bevidsthed endnu.